18. YÜZYILIN SONLARINDA LİVNO’NUN SOSYO-EKONOMİK DURUMU

Mustafa Akbel
2.835 455

Öz


Rumeli toprakları Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan kapısı olduğundan İmparatorluğun önemli bir parçası olma özelliğine sahipti. Çalışmada ele alacağımız Livno kale çevresinde şekillenen bir kaza konumundadır. Kaza sakinleri olan Müslüman ve gayrimüslimler hayvancılık ve tarım ile uğraşmaktadır. Bunun dışında geçiş güzergâhında bulunduğundan dolayı önemli bir ticaret merkezidir. Osmanlı Devleti taşra idaresinde kaza hâkimleri olan kadıların tutmuş oldukları defterler yerel kayıtlar olması dolayısıyla özellikle kazanın veya şehir tarihinin yazımında başvurulacak önemli arşiv belgeleri arasında yer almaktadır. Araştırmada amaç, 18. yüzyılın sonlarına doğru Livno kazasının sosyo-ekonomik durumunu kazaya ait “T7” numaralı şer’iyye sicilini temel alarak değerlendirmektir. 


Tam metin:

PDF