Cihangir Döneminde Babürlü Sarayında Dil Meselesi

Emre Ömür
2.645 561

Öz


Devlet ve milletlerin yaşattıkları en büyük miraslardan biri olarak kabul edilen dil sadece kültürel bir olgu değil, aynı zamanda siyasi bir yapıyı da teşkil etmektedir. Devlete de adını veren Babür Şah tarafından 1526 yılında kurulan Babürlülerde dil meselesi daima tartışmalı bir konu olmuştur. İçerisinde bulunduğu coğrafya gereği Safeviler ve Hindular ile iç içe yaşamış bu Türk kavmi, zamanla onların dillerinden de etkilenmiştir. Özellikle Ekber ve Cihangir döneminde yaşanan sosyo-kültürel değişim saray ve çevresinde yaşamı derinden etkilemiş ve bunun bir sonucu olarak köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Makalede Babürlü devletinin ilk kurulduğu dönemden itibaren kullandığı diller ve sonraki dönemde yaşanan etkileşimlerin özellikle Cihangir döneminde diller üzerindeki etkileri tartışılmıştır.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.13248