ANTİK YUNAN’DA TARİHSEL NEDENSELLİK

Ardalan Ahmad
2.875 630

Öz


Makalemiz, insanlık tarihini tanrılarla ve kaderle değil, gerçek sebeplere dayanarak açıklayan Herodot, Thucydides ve Polybius gibi büyük Antik Yunan tarihçilerinin eserlerindeki tarihsel nedensellik kavramını ele almaktadır. Antik Yunan tarihinde Heredot, olayları açıklamada mantıkla mitolojiyi birleştirmiş. Homeros ve Hesiod ise eserlerinde yaptıkları efsanevi açıklamalarla, Thucydides’in eserlerindeki mantık açıklamalarına kadar büyük bir geçiş evresi yaşanılmıştır. Polybius, tarihsel nedenselliği sadece geçmişi anlatmakla yetinmeyerek aynı zamanda tarihsel nedensellik fikirlerini daha büyük ve belirgin bir şolduğunaapsamını arttırarak ele almıştır. M.Ö 5. ve 2. yüzyıllar arasında yaşayan ünlü antik yunan tarihçileri Herodot, Thucydides ve Polybius ülkelerindeki gelişmiş olan felsefe ilmine tanıklık ederek felsefe ile tarihi birleştirme çabalarına girişmişler ve bunun sonucunda  eleştirel tarih ve tarih nedenselliğinin başlamasına aracı oldular.


Anahtar kelimeler


Antik Yunan, Herodot, Thucydides, Polybius, tarihsel nedensellik.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.58681