EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE YER ALAN SÖZEL KÜLTÜR İCRACILARI/ANLATICILAR

irfan kurucu
3.043 1.095

Öz


Seyahatnâme esas bakımdan coğrafya bilgisi vermekle birlikte tarih, folklor, yollar, kültür ve dil bakımından da çok önemli bir eser olup toplumsal yapının bütün unsurlarını içeren zengin bir antoloji niteliğindedir. Seyahatname On büyük ciltten oluşmaktadır. Seyahatname’nin Yapı Kredi Yayınları esas alınarak yaptığımız bu çalışmada Seya hatname’nin 10 cildi de teker teker incelenmiştir. Çalışmamızda Seyahatnamede yer alan sözlü kültür öğelerinin icracıları yani, anlatıcılar tespit edilmiştir. Tespit edilen bu unsurlar ve özellikleri metinden örneklerle çalışmada yer almıştır.

Anahtar kelimeler


Evliya Çelebi, Seyahatname, Anlatıcılar, Sözlü Kültür, İcracı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.28652