ERMENİ (HINÇAK) KOMİTECİSİNİN OSMANLI MECLİSİNDE ERMENİLERİ TEMSİLİ: HAMPARSUM BOYACIYAN

Özlem Karsandık Yazıcı
3.666 893

Öz


19. yüzyılda Fransız İhtilalinin fikirlerinin yayılması süreci içinde milliyetçilik akımı Osmanlı’da millet-i sadıka olarak tanımlanan Ermenileri de etkiledi. Bu yüzyılda ayrılıkçı Ermeni cemiyetleri Osmanlı Ermenileri üzerindeki faaliyetlerine başladı. Nitekim Adanalı olan Hamparsum Boyacıyan İstanbul’da öğrenci iken devrimci harekete ilgi duydu. Ayrılıkçı Ermeni Hınçak Cemiyeti’ne katıldı ve cemiyette aktif olarak yer aldı. Hatta o dönemde söz konusu örgütçe gerçekleştirilen 1890 Kumkapı Mitingine katıldığı gibi Sason olaylarını da örgütledi. Ayrılıkçı Hınçak Örgütü’nde bu denli aktif olarak yer alırken dönemin siyasi platformu gereği 1908 Osmanlı Meclisi’ne Kozan Mebusu olarak seçilen Boyacıyan’ın Osmanlı Meclisi’nde Ermenileri temsili çalışmamızda meclis tutanakları çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelime: Hınçak, Milliyetçilik, Ermeni, Boyacıyan 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.81375