Gaziantep Milletvekilleri Ve Siyasi Faaliyetleri(1923-1950)

mehmet biçici
2.652

Öz


Bu çalışmanın konusu 1923-1950 yılları arasında Gaziantep Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri olarak belirlenmiştir. TBMM'nin II, III, IV, V,VI,VII ve VIII. dönemlerini kapsamaktadır.1923-1950 döneminde TBMM'de görev yapmış olan yirmi Gaziantep milletvekilinin sosyal ve ekonomik profilleri ele alınmıştır. Milletvekillerinin yerellik oranı, yaş ortalamaları, eğitim düzeyleri, bildikleri yabancı diller, meslekleri, tekrar seçilebilme becerileri, yazmış oldukları eserler, Gaziantep şehrinin söz konusu milletvekillerini sahiplenmesi incelenmiştir. Milletvekillerinin ilgi alanları ve çalışmaları farklılık göstermektedir.TBMM çatsı altında icra etmiş oldukları çeşitli görevler söz konusu milletvekilinin faaliyetlerini doğrudan etkilemiştir. Yapmış oldukları faaliyetler milletvekillerinin performansları noktasında analiz edilmşitir.Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak 1950'ye kadar Gaziantep şehrinin sosyal ve ekonomik kalkınmasıyla beraber toplumsal değişme ve gelişme sürecini etkileyen temel faktörler milletvekillerinin göstermiş oldukları performansları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 


Anahtar kelimeler


Parlamenter Sistem; TBMM;Gaziantep Millettekileri,;Siyasi Faaliyetler:1923-1950 dönemi.;DOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.11501

Referanslar


-ALPASLAN E,Kahramanmaraş Milletvekilleri Ve Siyasi Faaliyetleri(1923-1950),Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2013.(yayınlanmamış doktora tezi)

-KAŞ H,T.B.M.M.'de Kastamonu Milletvekilleri Ve Faaliyetleri(1923-1946),İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,2011(yayınlanmamış doktora tezi)

- ÖZÇELİKM. II.Dönem TBMM'de Niğde Milletvekilleri Ve Faaliyetleri,

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012,Ankara

-GÜLTEKİN M , ,Antep İmgesinin Zaman İçindeki Dönüşümü,Ta Ezelden Taşkındır Antep,2011.İletişim Yayınları.İstanbul

-ARSLAN A,ÇAĞLAYANDERELİ M,Geçmişten Geleceğe Denizli Milletvekilleri,Akademik Bakış,sayı 11,2007, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi – Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Celalabat – KIRGIZİSTAN

-UYSAL A, ,Antep'te Siyaset:Yerli,Muhafazakar,Srmayedar, Ta Ezelden Taşkındır Antep 2011.İletişim Yayınları.İstanbul

-YÜKSEL M, Çok Partili Dönemde Gaziantep'in Parlamentoda Temsili, Ta Ezelden Taşkındır Antep, 2011.İletişim Yayınları.İstanbul

-ARSLAN M,Türk Siyasi Tarihinde Erzurum(1923-1950),s85,c29,Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,2013