EDEBİYATIMIZDA DEĞİŞEN YÖNLERİYLE TÜRK EV MİMARİSİ

Selami ALAN
2.014

Öz


Özet

İnsan hangi dönem ve şartlarda yaşarsa yaşasın, hep sığınacak bir mekan, bir ev bulmuştur kendisine. Bu ev, bazen derme çatma malzemelerden yapılan bir kulübe bazen dağ diplerine oyulan bir mağara bazen ise döneminin en lüks malzemelerinin kullanıldığı rahatın, zenginliğin ve ihtişamın simgesi haline gelen bir saray olmuştur. Bu açıdan ev, yaşayan her insanın hayatında var olmasıyla değişmeyen/vazgeçilmeyen mekan haline gelmiştir. Fakat bu vazgeçilmezlik ya da değişmezlik, sadece ev ihtiyacı anlamındadır. Yoksa evin yapısı; dönemin şartlarına, coğrafi konuma veya kişinin ekonomik durumuna göre değişiklik gösterdiği gibi, geleneğe, kültüre ve sosyal yapıya göre de değişiklik göstermektedir. Bir anlamda, insanın zamanla değişmesi gibi ev anlayışı da değişmekte ve ev bu yönüyle, sosyal ve kültürel değişimin sembolü olarak kullanılmaktadır. Bu sembolün en çok kullanıldığı yerlerden birisi ise, insan hayatının bir aynası hükmünde olan edebiyattır. Bu makalede de, zaman içerisinde değişen Türk ev yapıları ve bunların edebiyatımıza nasıl yansıdığı ile ilgili örnekler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, Mekan, Ev, Türk Evleri, Kültürel Değişim

 

Abstract

No matter in which era and circumstances he lives, a human has always found a place, a home to shelter. This home can be a cottage made from rambling materials, or it can be a cave carved in the deep sides of a mountain, or it can be a palace  for which the most luxurious material used which symbolizes wealth and magnificence. With this regard, a home has been an indispensible/unchanging place for each human. However being indispensible or unchanging is only valid for the need of a home. Otherwise, the structure can change according to the circumstances of the period, geographical state or economic situation of a person. Moreover, it can change according to culture and social structure. Precisely, as human change with the flow of time the perception of home also changes and with this regard it is used as the symbol of cultural change. Literature, which is the mirror of life, is one of the areas where this symbol is used most. In this article, the examples as to the changing home structures and how it reflected to the literature have been analyzed.

Key words: Turkish literature, Place, Turkish Home, Cultural Change


Anahtar kelimeler


Türk Edebiyatı, Mekan, Ev, Türk Evleri, Kültürel DeğişimDOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.85253