ANOTHER SIDE OF THE NATIONAL STRUGGLE PERIOD: EXILES OF MALTA (JANUARY 1919-OCTOBER 1921)/Milli Mücadele'nin Farklı Bir Yüzü: Malta Sürgünleri

Fatih Mehmet Sancaktar
2.795

Öz


Özet

Bu çalışma Milli Mücadele döneminde Osmanlı askeri, siyasi, aydın ve gazeteci kesiminden önemli bir kısmının çeşitli sebeplerden ve suçlamalardan dolayı yargılamak için Malta Adasına sürgün edilme serüveni ile ilgilidir. Bir periyodik çerçeve takip edilerek ilki sürgün olayından sürgünün sonlanmasına kadar geçen evreler anlatılmaya çalışılmıştır. Bu araştırma özellikle sürgün esnasında ve Malta Adasında yaşananları ortaya çıkarma amacındadır. Bu çalışmanın kaynakları ağırlıklı olarak hatıralar, daha sonra arşiv belgeleri ve telif eserlerden oluşmuştur.

 

Summary

This study is about the exile of some of important Ottoman soldiers, politicians, intellectual and journalists to the Island of Malta to judge because of some various reasons and accusations in the National Struggle Period. It is aimed at explaining the periods beginning from the exile event to the end of exile within a periodical frame. This search aimed at revealing the events especially during exile and in the Island of Malta. The sources of this study were mostly memories, then archival documents and copyrighted book


Anahtar kelimeler


Malta Sürgünleri, Milli Mücadele, İtilaf Güçleri, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf FırkasıDOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.20224

Referanslar


Books

Memories

Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, II, İstanbul, 1993.

Apak, Rahmi, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, Ankara, 1988.

Biren, Mehmet Tevfik (Bey), II. Abdülhamit, Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları, II, İstanbul, 1993.

Bleda, Mithat Şükrü, İmparatorluğun Çöküşü, İstanbul, 1979.

Göztepe, Tarık Mümtaz, Vahdettin Mütareke Gayyasında, İstanbul, 1969.

Mehmet Ubeydullah Efendi'nin Malta, Afganistan ve İran Hatıraları, Dergah Yay., İstanbul, 2002.

Nadi, Yunus, Ankara'nın ilk Günleri, İstanbul, 1955.

Orbay, Rauf, Cehennem Değirmeni, Siyasi Hatıralarım, II, İstanbul, 1993.

Osmanlı Meclis-i Mebusan Reisi Halil Menteşe'nin Anıları, İstanbul, 1986.

Sabis, Ali İhsan, Harp Hatıralarım, V, Ankara, 1951.

Sürgünden İntihara Dr. Reşid Bey'in Hatıraları, İzmir, 1992.

Türkgeldi, Ali Fuad, Görüp İşittiklerim, Anakara, 1987.

Türkgeldi, Ali Fuat, Moudros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi, Ankara, 1948.

Yalçın, Hüseyin Cahit, Siyasal Anılar, İstanbul, 2000.

Yalçın, Hüseyin Cahit, Tanıdıklarım, İstanbul, 2001.

Yalman, A. Emin, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1918-1922), II, İstanbul, 1970.

Copyrighted Works

Bilgili, Nejdet, Dr. Mehmed Reşid Şahingiray Hayatı ve Hatıraları, İzmir, 1997.

Bozkurt, Abdurrahman, İtlaf Devletlerinin İstanbul'da İşgal Yönetimi, Istanbul University. Unpublished doctoral dissertation, Institute of Social Sciences, 2009.

Gökalp, Ziya, Bütün Eserleri-Bir Kitaplar 1, YKY, 2007.

Halil Paşa, Bitmeyen Savaş, İstanbul, 1997.

Jaeschke, Gotthard, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Ankara, 1991.

Kutay, Cemal, Siyasi Mahkumlar Adası: Malta, İstanbul, 1963.

Şimşir, Bilal, Malta Sürgünleri, Ankara, 1985.

Yavuz, Bige, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk Fransız ilişkileri, Ankara, 1994.

Yeghiayan, Varteks, Malta Belgeleri, İstanbul, 2007.

Yel, Selma, Yakup Şevki Paşa ve Askeri Faaliyetleri, Ankara 2002.

Yel, Selma, “Malta Sürgünlerinin Mübadele Edilmesi”, Askeri Tarih Bülteni, Ağustos 1993,S.35, s.225.