Editörler ve Kurullar

Yayın Kurulu/ Editorial Board

 1. Doç.Dr. Metin Akis, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Türkiye
 2. Doç. Dr. Ozan Yılmaz, Sakarya Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 3. MEHMET EROL, Türkiye
 4. Yrd. Doç. Dr. Murat Fidan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 5. Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü, İstanbul Üniversitesi

Danışma Kurulu/Advisory Board

 1. Prof. Dr. Mehmet Alpargu, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 2. Prof. Dr. Enver Çakar, Fırat Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Nurullah Çetin, Ankara Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Nurettin Demir, Hacettepe Üniversitesi
 5. Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Fırat Üniversitesi
 6. Prof. Dr. Mustafa Turan, Gazi Üniversitesi
 7. Prof. Dr. Vygantas Vareikies, Klaipeda University
 8. Doç. Dr. fatih Mehmet SANCAKTAR, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Dil Danışmaları/Language Advisory

 1. Yrd. Doç. Dr. İsmail Pehlivan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 2. Öğretim Görevlisi Muhammed Hüküm, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Türkiye
 3. Araş. Gör. Tugba Bilveren, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Türkiye

Yayın Sekreteri/ Secretary

 1. Öğr.Gör.Dr. Halil Uzun, Kilis 7 Aralık Üniversitesi M.R.Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği ABD, Türkiye
 2. Öğr. Gör Armağan Zöhre, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü


ISSN: 2148-9858